2.8.15

"వలువల బాసలు తెలియునులే.."


ఆంధ్రభూమి దిన పత్రికలో
 ప్రచురితమైన నా కథ  
"వలువల బాసలు తెలియునులే.."  


geetika kathalu - b geetika - andhra bhoomi stories

0 వ్యాఖ్యలు: