5.3.18

ఈ నెల "స్వాతి మాసపత్రిక"లో నా నవల.. -- "డేంజరస్ గై" --

బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ శుభోదయం.

"స్వాతి మాసపత్రిక"లో ఈ నెల అనుబంధంగా వచ్చిన నా నవల
-- "డేంజరస్ గై" --
చదువుతారని ఆశిస్తూ...

2 వ్యాఖ్యలు:

narsimmurthy said...

మీ నవలలు చాలా చక్కగా రసవత్తరంగా ఏకబిగువున చదివించేవిగా ఉన్నాఈ.

గీతిక బి said...

thank you very much narsimmurthy garu..