5.1.13

ఈ సంవత్సరం మా సంక్రాంతి ముగ్గులు..

ఇవి ఈ సంవత్సరం 
రాబోతున్న సంక్రాంతికి 
ఆహ్వానపత్రికల్లా 
మా ముంగిలిలో విరిసిన రంల్లులు..muggulu - colour rangoli - sankranthi muggulu

6 వ్యాఖ్యలు:

bhagavandas said...

muggulu chala bagunnai akka.

మోహన said...

ముగ్గులు చాలా అందంగా ఉన్నాయండీ

Praveena said...

Super muggulu, colorful :)

Praveena said...

Super muggulu, colorful :)

గీతిక బి said...

Thank you Bhagavandas

గీతిక బి said...

మోహన గారూ, ప్రవీణ గారూ ధన్యవాదాలండీ.