8.3.15

ఆంధ్ర భూమి వీక్లీలో నా సీరియల్... "చక్రపాలిత"ఆంధ్ర భూమి వీక్లీలో...
నా సీరియల్ "The secret of  చక్రపాలిత" ఈ వారం నుండీ మొదలైంది.
వీలైతే చూస్తారని ఆశిస్తూ...

geetika b - geetika serial
andhra bhoomi - chakrapaalitha - 
chakrapalita

2 వ్యాఖ్యలు:

Anonymous said...

congrats geetika garu, me kadhalu novels chala baguntai andi

గీతిక బి said...

Thank you anonymous garu..