20.9.14

ఇసుకపూలుపై ఆంధ్రభూమి దిన పత్రిక లో...మరో సమీక్ష


ఈ రోజు *ఆంధ్రభూమి దిన పత్రిక* "అక్షర" లో...

నా కథాసంపుటి ఇసుకపూలు పై మరో సమీక్ష వచ్చింది. 

ఆంధ్రభూమి దిన పత్రిక వారికీ, సమీక్ష వ్రాసిన కూర చిదంబరం గారికీ ధన్యవాదాలు...


geetika kathalu - andhrabhumi - isuka pulu

1 వ్యాఖ్యలు:

krkreddy said...

wish you happy new year 2015 madem
ee new year lo mee kavithalla sugandhanni marintha veda jallalani korukuntunnanu.