28.6.10

హావ్ ఎ క్లౌడీ మార్నింగ్...


హాయ్ ఫ్రెండ్స్...

హావ్ ఎ హ్యాపీ అండ్ క్లౌడీ మార్నింగ్...!

3 వ్యాఖ్యలు:

సావిరహే said...

గమ్యం!!!

నా ప్రియునికై సాగుతున్నా
దయచేసి దారినివ్వు !
ఆ సఖుడు సుదూర తీరాన
నాకై వేచివున్నాడు
తన దరి చేర నివ్వు !
నా ప్రేమ ఉప్పొంగు పరవళ్ళు కాగ
నా విరహ కన్నీరు ఇల జారిపోతుంటే
తన చెలిమి చేసి ఓదార్పు పొందాలి
ఆ వొడిలోన నే ఒదిగి కరిగిపోవాలి
నా గమ్య స్థానం త్వరలోనే చేరాలి
దయచేసి దారినివ్వు !
నను తన దరి చేర నివ్వు !

geetika said...

సావిరహే... చాలా బాగా వ్రాశారు.

thank you...

hanu said...

gud mrng too....