10.8.14

ఈ వారం (13-8-14) నవ్య వీక్లీలో ప్రచురితమైన నా కథ...


ఈ వారం (13-8-14) నవ్య వార పత్రిక లో ప్రచురితమైన నా కథ 

"నిర్వాసితుడు".....

కథ link: 


geetika kathalu - b geetika kadhalu

3 వ్యాఖ్యలు:

Kcube Varma said...

congrats geethika gaaru

Kcube Varma said...

congrats geethika gaaru

గీతిక బి said...

Thank you Kcube Varma garu.