22.5.14

స్వాతి సపరి వార పత్రికలో నా సీరియల్...


త్వరలో... 
స్వాతి సపరి వార పత్రికలో ప్రారంభమవబోతున్న నా సీరియల్... 
"రథనాదం"2 వ్యాఖ్యలు:

సి.ఉమాదేవి said...

మీ రచనా ఒరవడి దినదిన ప్రవర్ధమానమవుతూ వడివడిగా కదులుతోంది.మీకు నా అక్షరాభిషేకం!కథలు,నవలలు,పుస్తక ప్రచురణలు మరిన్నిరావాలని ఆశిస్తున్నాను.

గీతిక బి said...

Thank you Umadevi garu..