6.1.14

స్వాతి మాస పత్రికలో నా కథ "సుపుత్రుడు"...


స్వాతి మాస పత్రిక ఈ నెల (ఫిబ్రవరి) సంచికలో నా కథ "సుపుత్రుడు"... 
ప్రచురింపబడింది.


స్వాతి - swati kadhalu - geethika kathalu

0 వ్యాఖ్యలు: