22.6.11

బహుమతి పొందిన నా కథ...

scraps for orkut
Good Morning Friends...


"ఈ వారం" వారపత్రిక సౌజన్యంతో నిర్వహించిన రంజని – రాయప్రోలు రామకృష్ణయ్య స్మారక కథానికల పోటీ – 2011 లో నా కథ మిత్రఖేదం రూ.1,000/- ల బహుమతి పొందింది.


త్వరలో.. కథని పోస్ట్ చేస్తాను.

4 వ్యాఖ్యలు:

మనసు పలికే said...

Wow.. Congrats Geetika :) Eager to see the story..

geetika said...

Thank you Aparna..

ఇందు said...

Congrats Geetika :)

geetika said...

Thank you Indu garu..