12.4.11

కౌముదిలో నా కథ...

వంగూరి ఫౌండేషన్ వారి రచయిత్రుల కథల పోటీలో బహుమతి పొందిన నా కథ "ధర్మ సమ్మూఢ చేతా: పృచ్ఛామి" ను కౌముదిలో ప్రచురించారు.

దాని లింక్...ప్రచురించిన కిరణ్ ప్రభ గారికి, కాంతి గారికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు...

4 వ్యాఖ్యలు:

ఇందు said...

Congrats.sorry konchem late ga cheppinanduku.

geetika said...

Thank you Indu garu...

హను said...

congrats mam.......

geetika said...

Thank you Hanu...