8.4.14

జాగృతి వార పత్రికలో నా కథ "అంటుమొక్క"...


జాగృతి వార పత్రికలో నా కథ "అంటుమొక్క"... ప్రచురితమైంది.

ఈ క్రింది దారిలో వెళ్ళి చదవగలరు... 


geetika - kathalu - jagruti

2 వ్యాఖ్యలు:

Anonymous said...

Entha chakkagaa raasarandi....chaala baavundi...

Anonymous said...

Entha chakkagaa raasarandi....chaala baavundi...