12.11.13

జాగృతి వార పత్రికలో బహుమతి పొందిన నా సీరియల్..


జాగృతి వార పత్రికలో కీ.శే. శ్రీ చిట్టా దామోదర శాస్త్రి గారి స్మృత్యర్థం నిర్వహించిన నవలల పోటీలో నా సీరియల్..  సంస్కృతీ సౌరభం 
మూడవ బహుమతి పొందింది.  


మరియు ప్రతీ సంవత్సరం నిర్వహించే కీ.శే. శ్రీ వాకాటి పాండురంగరావు స్మారక జాగృతి కథాపురస్కారంలో మూడు కథల్ని ప్రచురణకు తీసుకోవడం జరిగింది. 


jagruti kathalu - jagruthi kadhalu - geetika kathalu 


0 వ్యాఖ్యలు: