15.7.10

మంచు పల్లకి...


మంచు పల్లకి...
కనులెదుట నిలిచావు
అందని చందమామవై నీవు
రెప్పమూసినా తెరిచినా
నీవే మది నిండుగా
రాత్రైతే చాలు_
చుక్కల్లో చంద్రుడిలా
నా ఊహల మధ్య నీవు
చీకటి పొరలు కలల తెరలు
తొలగాక తెలిసింది
అవన్నీ రాత్రికే పరిమితమని,
నేనెక్కింది మంచు పల్లకి
అది ఎక్కే లోపే కరిగిపోతుందని...!

3 వ్యాఖ్యలు:

hanu said...

chala bagumd anDi.... superb

సావిరహే said...

nice :-)

geetika said...

thank you Hanu and Savirahe garu.