14.2.20

"కామరూపం" స్వాతి వీక్లీలో కొత్తగా ప్రారంభమవుతున్న నా సీరియల్...

ప్రియమైన బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ శుభోదయం... 
"స్వాతి వీక్లీ" 07-02-2020 సంచికలో 
నా కొత్త సీరియల్ "కామరూపం" ప్రారంభమైంది. 
"కామరూపం" వారం వారం మిమ్మల్ని అలరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.
బ్లాగ్ మిత్రులందరూ చదివి, మీ అభిప్రాయాల్ని పంచుకోగలరు... 

swathi weekly -  kamaroopam 
b.geetika novels - swati novels
kamarupam serial

0 వ్యాఖ్యలు: