14.2.20

"కామరూపం" స్వాతి వీక్లీలో కొత్తగా ప్రారంభమవుతున్న నా సీరియల్...

ప్రియమైన బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ శుభోదయం... 
"స్వాతి వీక్లీ" 07-02-2020 సంచికలో 
నా కొత్త సీరియల్ "కామరూపం" ప్రారంభమైంది. 
"కామరూపం" వారం వారం మిమ్మల్ని అలరిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.
బ్లాగ్ మిత్రులందరూ చదివి, మీ అభిప్రాయాల్ని పంచుకోగలరు... 

swathi weekly -  kamaroopam 
b.geetika novels - swati novels
kamarupam serial

22.4.19

ఈ వారం నుంచీ స్వాతి వీక్లీలో నా కొత్త సీరియల్ "చెలగాటం"...

ప్రియమైన బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ శుభసాయంత్రం. 
 వారం నుంచీ "స్వాతి వీక్లీ"లో 
నా కొత్త సీరియల్ "చెలగాటంప్రారంభమైంది. 
చదివి, మీ అభిప్రాయాల్ని పంచుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. 

swati weekly - geethika b - swati serial
chelagatam serial - b geetika

5.3.18

ఈ నెల "స్వాతి మాసపత్రిక"లో నా నవల.. -- "డేంజరస్ గై" --

బ్లాగ్ మిత్రులందరికీ శుభోదయం.

"స్వాతి మాసపత్రిక"లో ఈ నెల అనుబంధంగా వచ్చిన నా నవల
-- "డేంజరస్ గై" --
చదువుతారని ఆశిస్తూ...

4.6.16

my new novels....


my latest published novels...

b.geetika - geethika novels - swati novels

2.4.16

ఈ నెల స్వాతి మాసపత్రికలో నా అనుబంధ నవల "లబ్.. డబ్..."


ఈ నెల స్వాతి మాసపత్రికలో

నా అనుబంధ నవల

"లబ్.. డబ్..."
lub dub - heart transplantation
geetika b - swati - novels

8.1.16

ఈ నెల స్వాతి మాస పత్రికలో నా అనుబంధ నవల "ఆత్రం పెళ్ళికొడుకు"

-- మిత్రులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు --
ఈ నూతన సంవత్సరం 2016 
మీకు నూతనోల్లాసాన్ని కలిగించాలని 
మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ...
మీ అందరికీ నవ్వుల్ని అక్షరాల ద్వారా పంచడానికై,
నూతన సంవత్సర కానుకగా
నా అనుబంధ నవల
"ఆత్రం పెళ్ళికొడుకు"ని
అందిస్తోంది ఈ నెల స్వాతి మాస పత్రిక.

చదివి ఆహ్లాదభరితం అవుతారని ఆశిస్తూ....
swati monthly - b geetika novels 
atram pellikoduku - swathi

20.9.15

--- నేరానికి తమ్ముళ్ళు ---

అంతర్జాల పత్రికగా మన ముందుకు వచ్చిన 

// అక్షర \\ మొదటి సంచికలో 
నా కథ...

--- నేరానికి తమ్ముళ్ళు ---

My story "Brothers of Crime" published in New Web Magazine "AKSHARA" first edition. 

Link: 

http://www.aksharaemagazine.com/content.php?id=3&issueid=4&folder=stories&table=ak_stories


akshara - b geetika stories

2.8.15

"వలువల బాసలు తెలియునులే.."


ఆంధ్రభూమి దిన పత్రికలో
 ప్రచురితమైన నా కథ  
"వలువల బాసలు తెలియునులే.."  


geetika kathalu - b geetika - andhra bhoomi stories

14.5.15

"స్వాతి వీక్లీ"లో నా సీరియల్.. "ఖజూర వాటిక"
"స్వాతి వీక్లీ"లో 
వచ్చేవారం నుంచి ప్రారంభం కాబోతున్న 
నా సీరియల్...

-- " ఖజూర వాటిక " --

khajura vatika - swati - geetika serials

5.5.15

నా "ఇసుక పూలు" కథా సంపుటి ఇప్పుడు కినిగెలో...

నా "ఇసుక పూలు" కథా సంపుటి 
ఇప్పుడు కినిగెలో ....
link: