3.2.08

మళ్లీ చివురించాలని...

2 వ్యాఖ్యలు:

Pasupuleti Tata Rao said...

మళ్ళీ చిగురించాలని కవిత సూపర్బ్. మీ కవితల్లో భావుకత్వం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఏ కవితకైన అది ప్రాణం. ఫీలింగ్స్ సున్నితంగా ఉంటాయి. మనసా కవ్వించకే కథ కూడా చాలా బాగుంది. కీపిట్ అప్. - పసుపులేటి తాతారావు

geetika said...

మీ అభినందనకి కృతజ్ఞతలు తాతారావు గారు.